Diepe stand-by

Het apparaat heeft ook de mogelijkheid om automatisch naar “Diepe stand-by” te gaan wanneer de bekabelde of draadloze netwerkverbinding langer dan 60 minuten niet in “Snelle Startmodus” werd gezet.
De LED op het voorpaneel wordt uitgeschakeld tijdens Diepe stand-by. Een HEOS HomeCinema activeren uit Diepe stand-by,

Druk op de knoppen voor volume en dempen.

Ingangsaudiosignaal naar Optisch/Coaxiaal.

CEC (Consumer Electronics Control)-bediening van HDMI/ARC

Druk op de knop op uw afstandsbediening die u HEOS HomeCinema hebt aangeleerd volgens “HEOS HomeCinema bedienen”.

OPMERKING

Het kan ongeveer 40 seconden duren om uw HEOS HomeCinema te activeren uit een diepe stand-by.

Als u ook 3 seconden lang op de toets Dempen drukt, gaat het apparaat in diepe stand-by.

naar boven