Status for LED-bord

Lydplanke

Enhetsoperasjon

Beskrivelse

Front LED-handling

Bakre LED-handling

Av

Ingen vekselstrøm eller dyp hvilemodus

(av)

(av)

Plugg inn

Oppstart

(blink)

(av)

Allerede konfigurert og koblet til nettverket ditt

(fast)

(av)

Ikke koblet til nettverket ditt

(fast)

(fast)

Endre nettverk

Kobler til nettverket ditt

(blink)

(av)

Oppsett

Ikke tilkoblet

(fast)

(fast)

Tilkoblingsknappen ble trykket ned

(blink)

(blink)

Kabelforbindelsen er OK

(fast)

(fast)

Kobler til nettverket ditt

(blink)

(av)

Konfigurert og koblet til nettverket ditt

(fast)

(av)

Feil

(fast)

(fast)

Oppdatering

Oppdaterer

(blink)

(blink)

Starter på nytt

(blink)

(av)

Allerede konfigurert og koblet til nettverket ditt

(fast)

(av)

Nullstilling

Myk nullstilling - Fjern brukerinnstillinger

(raskt blink)

(fast)

Hard tilbakestilling - fabrikkgjenoppretting

(blink)

(fast)

Starter på nytt

(blink)

(av)

Klar-ikke konfigurert

(fast)

(fast)

Feil

Firmware-feil

(langsom blink (IKKE forsvinne))

(av)

Hardware-feil

(raskt blink)

(av)

Nettverksfeil

(fast)

(fast)

Lydstyrkeendring

 

(hurtig blink)

(av)

Demp

 

(langsomt blink)

(av)

WPS

en WPS-økt er aktiv

(raskt blink)

(raskt blink)

WPS koblet til

(fast i 3. sek)

(fast)

WPS-tidsavbrudd

(fast i 3. sek)

(fast)

Strømstyring

Hurtigstartmodus

(dempet fast)

(av)

Dyp hvilemodus

(av)

(av)

Basshøyttaler

Enhetsoperasjon

Beskrivelse

Bakre LED-handling

Paring av basshøyttaler

Paret

(fast)

Parer

(blink)

Ikke paret

(fast)

tilbake til toppen