Göra högtalarjusteringar

Du kan justera specifika inställningar för var och en av dina HEOS HomeCinema i ditt system:

Välj ikonen inställningar setting som finns längst upp till vänster i huvudmenyn “Musik”, för att visa menyn Settings.
Välj “Mina enheter” för att visa en lista över dina HEOS-enheter.
Välj den HEOS HomeCinema som du vill justera.

Tillbaka upp