Varumärken

Skapa med licens av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och double-D-symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories.

DTS-patents finns på http://patents.dts.com. Tillverkad med licens av DTS Licensing Limited. DTS, Symbolen & DTS och Symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS Digital Surround är ett varumärke tillhörande DTS, Inc.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess samarbetspartner.

Tillbaka upp