Varemerker

Google Play er et varemerke tilhørende Google Inc.

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod touch er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

Amazon, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaper.

Wi-Fi Protected setup™ er et varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance.

tilbake til toppen