KONFIGUROWANIE PIERWSZEGO HEOS LINK

Po umieszczeniu HEOS Link w pokoju i pobraniu aplikacji HEOS, można przystąpić do konfigurowania HEOS Link i odtwarzania muzyki. Wystarczy wykonać kilka czynności, aby podłączyć HEOS Link do istniejącej sieci domowej:

NIE WOLNO podłączać przewodu Ethernet, jeśli HEOS Link będzie połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli HEOS Link ma być podłączony do sieci przewodowej, należy użyć do tego celu przewodu Ethernet i podłączyć HEOS Link do sieci lub routera.

Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci bezprzewodowej (tej samej, do której chcesz podłączyć HEOS Link). Można to sprawdzić w menu Ustawienia — Wi-Fi urządzenia z systemem iOS lub Android.
UWAGA

Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, trzeba podać hasło, aby się z nią połączyć.

Upewnij się, że masz pod ręką dostarczony przewód audio/do konfiguracji.
Uruchom aplikację HEOS na urządzeniu mobilnym.
Naciśnij przycisk “Ustaw teraz” w górnej części ekranu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w celu połączenia HEOS Link z siecią bezprzewodową. (Ustawienia Wi-Fi z urządzenia mobilnego zostaną skopiowane do HEOS Link przy użyciu przewodu audio).
UWAGA

Jeżeli występują problemy z podłączeniem urządzenia HEOS, przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów link.

powrót do góry