LÄGGA TILL FLER HEOS-ENHETER

HEOS trådlösa ljudsystem för multirum är ett utmärkt ljudsystem för multirum som automatiskt synkroniserar ljuduppspelning mellan flera HEOS-enheter så att ljudet som kommer från olika rum blir perfekt synkroniserat och alltid låter fantastiskt! Du kan enkelt lägga till upp till 32 enheter till ditt HEOS-system.

Tillbaka upp