TEKNISKA DATA

Ljuddelen

THD+N:

ANALOG IN: 0,004 %(1 kHz)

Signal/brusförhållande:

ANALOG IN: 90 dB (Hörbart intervall)

Frekvensgång:

20 Hz till 20 kHz: ±0,5 dB

Trådlöst LAN-avdelning

Nätverkstyp:

Överensstämmer med IEEE 802.11a/b/g/n

Använt frekvensintervall:

2,4 GHz, 5 GHz

Allmänt

Drifttemperatur:

5 °C – 35 °C

Strömtillförsel:

AC 120 V, 60 Hz (för Nordamerika)

AC 220 - 240 V, 50/60 Hz (för Europa)

Strömförbrukning:

20 W

Strömförbrukning i nätverksstandbyläge:

4 W

Strömförbrukning i djupt standbyläge:

0,3 W

Mått (Enhet : mm)

Vikt: 1,3 kg

För förbättringssyften, kan tekniska data och utformning ändras utan tidigare meddelande.

Tillbaka upp