Tabell över status-LED

Enhetsbeskrivning

Beskrivning

LED front igång

LED bakre igång

Av

Ingen likström eller djup standby

(av)

(av)

Sätt i

Starta

(blinka)

(av)

Färdigkonfigurerad och ansluten till ditt nätverk

(fast)

(av)

Inte ansluten till ditt nätverk

(fast)

(fast)

Ändra nätverk

Ansluter till ditt nätverk

(blinka)

(av)

Inställning

Inte ansluten

(fast)

(fast)

Anslutningsknappen trycktes in

(blinka)

(blinka)

Kabelanslutning är OK

(fast)

(fast)

Ansluter till ditt nätverk

(blinka)

(av)

Konfigurerad och ansluten till ditt nätverk

(fast)

(av)

Fel

(fast)

(fast)

Uppdatera

Uppdaterar

(blinka)

(blinka)

Startar om

(blinka)

(av)

Färdigkonfigurerad och ansluten till ditt nätverk

(fast)

(av)

Återställ

Mjuk återställning - rensa användarinställningar

(blinka snabbt)

(fast)

Hård återställning - fabriksåterställning

(blinka)

(fast)

Startar om

(blinka)

(av)

Konfigurerad Inte redo

(fast)

(fast)

Fel

Fel på inbyggd programvara

(blinka långsamt (INTE tona ner))

(av)

Fel på maskinvara

(blinka snabbt)

(av)

Nätverksfel

(fast)

(fast)

Volymändring

 

(blinka snabbt)

(av)

Ljud av

 

(blinka långsamt)

(av)

WPS

en WPS-session är aktiv

(blinka snabbt)

(blinka snabbt)

WPS ansluten

(under 3 sek. fast)

(fast)

WPS tid ute

(under 3 sek. fast)

(fast)

Strömhantering

Nätverksstandby

(fast)

(av)

Djup standby

(av)

(av)

Tillbaka upp