Instalacja głośników

Określ system głośnikowy w zależności od liczby posiadanych głośników i zamontuj każdy z głośników oraz subwoofer w pomieszczeniu odsłuchowym.
Instalacja głośników jest wyjaśniona na przykładzie typowej instalacji.

Pict SP Position1 800HE3

L/R
(Głośnik LEFT/RIGHT):

Ustaw lewy (LEFT) i prawy (RIGHT) głośnik w jednakowej odległości od głównej pozycji odsłuchowej. Odległość między obydwoma zestawami głośnikowymi a telewizorem również powinna być jednakowa.

SW 1/2
(Subwoofer):

Ustaw SUBWOOFER w dogodnym miejscu w pobliżu głośników. Jeśli posiadasz dwa subwoofery, ustaw je asymetrycznie w poprzek przedniej części pomieszczenia.

powrót do góry