Pamięć ostatnio wykonanej funkcji

Zapisuje parametry tak, jak były one ustawione bezpośrednio przed przełączeniem w tryb oczekiwania.

powrót do góry