Wyłączanie funkcji czujnika pilota

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając naciśnięte przyciski TUNER PRESET CH + i ZONE2 SOURCE, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.
Za pomocą przycisków TUNER PRESET CH + lub TUNER PRESET CH – wybierz “RC LOCK On”.
Naciśnij przycisk STATUS, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja odbioru podczerwieni zostanie wyłączona.

powrót do góry