Weergave

Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)

Druk op MUTE  Silent .

De MUTE-indicator op het display knippert.

Silent verschijnt op het TV-scherm.

Het geluid wordt verlaagd tot het niveau dat is ingesteld op “Dempingsniveau” in het menu. koppeling

Druk nogmaals op MUTE  Silent om de dempingsfunctie te annuleren. De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.

Als Silent langer dan 5 minuten wordt weergegeven op het tv-scherm wanneer de “Screensaver” wordt ingesteld “Aan”, beweegt het symbool Silent willekeurig over het tv-scherm. koppeling

naar boven