Bestanden afspelen

Plaats een CD-R of CD-RW die muziekbestanden in MP3- of WMA-indeling bevat in de CD-sleuf. koppeling
Druk op MODE om “Folder mode” of “All mode” te selecteren.

Over het display

Wanneer “Folder mode” is geselecteerd

FLD icon ”-indicator licht op.

Alle bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld.

Wanneer “All mode” is geselecteerd

FLD icon ”-indicator dooft.

Nadat de geselecteerde map en bestanden zijn afgespeeld, worden alle bestanden in alle mappen afgespeeld.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de af te spelen map te selecteren.
Gebruik White-Arrow-Left   White-Arrow-Right om het af te spelen bestand te selecteren.
Druk op Triangle Right .

Afspelen begint.

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Afspelen / Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

(Ingedrukt houden) snel terugspoelen / snel vooruitspoelen

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Map selecteren

White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Bestand selecteren

0 – 9, +10

De track selecteren

MODE

Schakelen naar de mapweergavemodus

Alle bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld.

RANDOM Random

Willekeurige weergave

REPEAT Repeat

Herhaalde weergave

Schakelen tussen Herhalen van alle tracks en Herhalen van 1 track.

De map- en bestandsnummers worden automatisch ingesteld wanneer de schijf wordt geladen.

OPMERKING

Geprogrammeerde weergave is niet mogelijk met MP3/WMA-schijven.

Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

(“Unsupported” wordt weergegeven.)

Afhankelijk van de software die wordt gebruikt voor het branden en andere omstandigheden, zullen sommige bestanden mogelijk niet correct worden afgespeeld of weergegeven.

Afspeelbare bestanden (extensie) koppeling

Schakelen tussen mappen of bestanden tijdens de weergave

Map

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de map te selecteren en druk op ENTER.

Bestanden

Gebruik White-Arrow-Left   White-Arrow-Right om het bestand te selecteren en druk daarna op ENTER.

Gebruik ook Skip-Left , Skip-Right om het bestand te selecteren of gebruik 0 – 9, +10 om het bestandsnummer te selecteren.

Het display schakelen

Druk op INFO tijdens weergave.

Schakelen tussen de titelnaam, artiestnaam en albumnaam.

De volgende tekens kunnen worden getoond:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (spatie)

Als er geen titel is, wordt in plaats daarvan de bestandsnaam weergegeven.

naar boven