Automatisch afspelen

Stelt in of de weergave automatisch moet starten nadat een schijf wordt geplaatst.

Wanneer dit toestel is ingeschakeld, houdt u Triangle Right / Pause 5 seconden ingedrukt.

On:

Het afspelen begint automatisch.

Off (Standaard):

Het afspelen wordt niet automatisch gestart.

Houd Pause / Triangle Right ingedrukt om deze instelling AAN of UIT te zetten.

Wanneer de instelling Aan is, verschijnt “Auto Play On” op het display.

Wanneer de instelling Uit is, verschijnt “Auto Play Off” op het display.

Het afspelen start automatisch wanneer Automatisch afspelen is ingesteld op Aan en de voeding wordt ingeschakeld wanneer er al een schijf is geplaatst.

naar boven