Tabel status-LED

Voedingsindicator

Werking van het apparaat

Beschrijving

LED actie voor

UIT

Geen wisselstroom, hoofdvoedingsschakelaar UIT, Diepe stand-by

(uit)

AAN

Inschakelen

(stabiel)

Energiebeheer

Snelstartmodus - wanneer alle zones naar de snelstartmodus gaan

(stabiel)

Fout

Hardwarebescherming - Raadpleeg BASIS PROBLEEMOPLOSSINGENkoppeling

(knipperen)

Netwerkindicators

Werking van het apparaat

Beschrijving

LED actie voor

UIT

Niet verbonden met uw netwerk

(uit)

Aansluiten

Verbonden met uw netwerk

(stabiel)

Zone-indicators

Werking van het apparaat

Beschrijving

LED actie voor

UIT

Geen wisselstroom, hoofdvoedingsschakelaar UIT, Diepe stand-by

(uit)

Hoofdstroom-
schakelaar AAN

Opstarten

(knipperen)

AAN

Voorgeconfigureerd en aangesloten op uw netwerk

(stabiel)

Niet verbonden met uw netwerk

(stabiel)

Update

Bijwerken

(knipperen)

Opnieuw opstarten

(knipperen)

Voorgeconfigureerd en aangesloten op uw netwerk

(stabiel)

Resetten

Softwarereset - gebruikersinstellingen wissen

(snel knipperen)

Hardwarereset - Fabriekswaarden herstellen

(knipperen)

Opnieuw opstarten

(knipperen)

Gereed-niet geconfigureerd

(stabiel)

Fouten

Firmwarefout

(langzaam knipperen (NIET vervagen))

Hardwarefout

(snel knipperen)

Netwerkfout

(stabiel)

Volumeregeling

 

(snel knipperen)

Dempen

 

(langzaam knipperen)

Energiebeheer

Snelstartmodus - wanneer alle zones naar de snelstartmodus gaan

(stabiel)

Diepe stand-by

(uit)

naar boven