Weergave

Hulp bij afstemmen

De ontvangstintensiteit van de momenteel afgestemde frequentie wordt weergegeven. Gebruik dit als uw voorkeurzender niet kan worden ontvangen.

Cursor Tuning Aid
Gebruik shirosankaku en shirosankaku-Reverse om een frequentie te selecteren waarop moet worden afgestemd. Het duurt ongeveer 4-5 seconden om de ontvangstintensiteit correct weer te geven ( Reception intensity ) na het selecteren van een frequentie.
Pas indien nodig de positie van de antenne aan zodat de ontvangstintensiteit ( Limit line ) rechts van de limietlijn ( Reception intensity ) gaat. De zender kan nu worden ontvangen.
Druk op de ENTER-toets om de zender te selecteren en “Hulp bij afstemmen” af te sluiten.

naar boven