Weergave

Overzicht van het menu

Op de volgende pagina’s vindt u de bediening van het menu.
Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen

Details

Beschrijving

Blz.

Audio

Volumelimiet

Kies een instelling voor het maximumvolume. Het volume kan niet boven deze instelling uitstijgen.

Hoofdtelefoon-versterker Gain-instelling

Stel de versterking in van de hoofdtelefoonversterker. Door deze in te stellen op de impedantie van uw hoofdtelefoon, kunt u genieten van de weergave op uw hoofdtelefoon op een adequaat volume.

Items instellen

Details

Omschrijving/Details

Blz.

Algemeen

TV-ingang

Stel dit in wanneer u op dit toestel audio van een TV afspeelt.

IR-bediening

Wijs handelingen op dit toestel toe aan de afstandsbediening van uw TV. Daarmee kunt u dit toestel met de afstandsbediening van uw TV bedienen.

Taal

Stelt de taal voor de menuweergave.

Auto Standby

Stelt de voeding van het toestel in stand-by wanneer het niet wordt gebruikt.

Gebruiksdata

Selecteert of er anonieme gebruiksgegevens worden verzonden naar Denon.

Firmware

Stel in of er al dan niet moet worden gecontroleerd op firmware-updates, voer de update van de firmware uit en geef de update- en upgrademeldingen.

 

Controleren op update

Automatisch updaten

Updaten toestaan

Upgrade-notificatie

Nieuwe Feature toev.

Informatie

Geeft meldingen weer. Stelt ook in of de melding moet worden weergegeven wanneer de voeding is ingeschakeld.

 

Meldingsberichten

Controleer op meldingen

Resetten

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden.

Netwerk

Netwerk Informatie

Toont diverse informatie over het netwerk.

Wi-Fi

De Wi-Fi-functie kan worden uitgeschakeld om ruis te voorkomen die de geluidskwaliteit beïnvloedt.

Bluetooth

Als u de functie Bluetooth stopt, vermindert een bron van ruis die de geluidskwaliteit beïnvloedt zodat u kunt genieten van geluidsweergave met hogere kwaliteit.

Netwerk controle

Voert de Aan/Uit-instellingen uit voor de netwerkfunctie wanneer het toestel in stand-bymodus is.

Friendly Name

Bewerkt een op het internet getoonde naam.

Aansluiting

Selecteer of het thuisnetwerk moet worden verbonden met een draadloos LAN of een bekabeld LAN.

 

Wi-Fi

Gebruik de functie Draadloos LAN (Wi-Fi) om te verbinden met een netwerk.

Auto-Scan

Deel WiFi instellingen vanaf iOS apparaat

WPS-router

Handmatig

Bekabeld

Gebruik een LAN-kabel om te verbinden met een netwerk.

Instellingen

Wordt gebruikt voor het handmatig instellen van het IP-adres.

DHCP

IP Address∗1

Subnet Mask∗1

Gateway∗1

DNS∗1

Opslaan

Diagnose

Wordt gebruikt voor het controleren van de netwerkverbinding.

Fysieke verbinding∗2

Toegang router

Internettoegang

Wordt weergegeven wanneer de “DHCP”-instelling “Uit” is.

Als u een verbinding hebt gemaakt met een draadloos LAN, verschijnt “Aansluiting      Draadloos (Wi-Fi)”.

Items instellen

Details

Beschrijving

Blz.

DAB∗3

Hulp bij afstemmen

Toont de ontvangstintensiteit voor de installatie van de DAB-antenne.

Station volgorde

Stelt de volgorde in van de weer te geven zendstations.

DRC (Dynamic Range Control)

Stelt de besturing van het dynamisch bereik in.

DAB initialiseren

Stelt de DAB-modules opnieuw in.

DAB Versie

Toont de versie van de DAB-module.

HEOS-account

【Wanneer de gebruiker van de HEOS-account afgemeld is】

Ik heb een HEOS-account

Selecteert aanmelden.

Account aanmaken

Maakt nieuwe HEOS-account.

Wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord bent vergeten, sturen we u een e-mail met instructies over hoe u het opnieuw kan instellen.

【Wanneer de gebruiker van de HEOS-account aangemeld is】

Aanmelden als

Geeft uw HEOS-account weer.

Verander locatie

Selecteert uw locatie.

Verander wachtwoord

Verandert uw HEOS-account Paswoord.

Account verwijderen

Verwijdert uw HEOS-account.

Afmelden

Uw HEOS-account afmelden.

Snel instellen

Voert de netwerkinstellingen uit met gebruik van een wizard-venster. Meer informatie over de bediening vindt u in de aparte “Snelhandleiding”.

Dit wordt weergegeven wanneer de ingangsbron op “DAB” is ingesteld.

Afbeelding Afstandsbediening

Ope Menu RC1233

naar boven