Weergave

De luidsprekers aansluiten

Hier sluiten we de luidsprekers in de kamer aan op dit toestel.

Dit gedeelte beschrijft u, aan de hand van typisch voorbeelden, hoe u ze kunt aansluiten.

OPMERKING

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luidsprekers aansluit. Schakel ook de subwoofer uit.

Sluit de luidsprekerkabels zodanig aan, dat er geen kerndraden uit de luidsprekeraansluitingen steken. Het beveiligingscircuit kan geactiveerd worden wanneer de kerndraden in contact komen met het achterpaneel of wanneer de + en – draden met elkaar contact maken. Beveiligingscircuitkoppeling

Raak de luidsprekeraansluitingen nooit aan terwijl het netsnoer is aangesloten. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 – 16 Ω/ohm.

naar boven