Voorpaneel

Name Front Small PMA150H

Netspanningstoets ( Power Button )

Hiermee schakelt u de voeding in/uit (stand-by). koppeling

Stand-by-indicator

Gaat als volgt branden, afhankelijk van de status van het toestel:

Brandt niet:

Tijdens inschakeling

Tijdens normale stand-by (Wanneer “Automatisch Afspelen” is ingesteld op “Uit”koppeling)

Oranje:

Wanneer “Automatisch Afspelen” is ingesteld op “Aan”koppeling

Wanneer “Netwerk controle” is ingesteld op “Aan”koppeling

Cursortoetsen ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Hiermee selecteert u items.

ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

Display

Dit toont verschillende types informatie.

Volumeregelingsknop

Hiermee past u het volume aan.

USB-poort ( Icon USB )

Dit wordt gebruikt voor het aansluiten van USB-opslagruimtes (zoals USB-geheugenapparaten).
koppeling

Hoofdtelefoonaansluiting

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Wanneer de hoofdtelefoon op deze aansluiting is aangesloten, zal er niet langer audio worden weergegeven via de aangesloten luidsprekers.

OPMERKING

Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om gehoorverlies te voorkomen.

BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige item.

Toets voor schakelen ingangsbron ( Button Input Circle )

Hiermee selecteert u de ingangsbron.

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

naar boven