Volumelimiet

Kies een instelling voor het maximumvolume. Het volume kan niet boven deze instelling uitstijgen.

Uit
(Standaard):

Stel geen maximumvolume in. (100)

95 / 90 / 85 / 80

naar boven