Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Een Bluetooth-apparaat koppelen met dit toestel.

Activeer de Bluetooth-instellingen op uw mobiel apparaat.
Houd Bluetooth minstens 3 seconden ingedrukt.

Dit toestel gaat naar de koppelmodus.

Selecteer dit toestel wanneer de naam ervan verschijnt in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm op het Bluetooth-apparaat.

Dit toestel kan worden gekoppeld met maximaal 8 Bluetooth-apparaten. Wanneer een 9de Bluetooth-apparaat is gekoppeld, wordt dit geregistreerd in plaats van het oudste geregistreerde apparaat.

U kunt de koppelmodus ook activeren door op de OPTION-knop te drukken als het weergavescherm Bluetooth wordt getoond. Kies vervolgens voor “Koppelmodus” in het optiemenu op het scherm.

OPMERKING

Om het Bluetooth-apparaat te bedienen met de afstandsbediening van dit toestel, moet het Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunen.

Er is geen garantie dat de afstandsbediening van dit toestel zal werken met alle Bluetooth-apparaten.

Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, voert dit toestel audio uit die gekoppeld is aan de volume-instelling op het Bluetooth-apparaat.

naar boven