Aansluiten en afspelen vanaf een computer (USB–DAC)

U kunt genieten van audioweergave met hoge kwaliteit van de D/A-converter die in dit toestel is ingebouwd door het invoeren van muziekbestanden in dit toestel vanaf een computer via een USB-aansluiting.

Voordat u dit toestel via USB aansluit op uw computer, moet u het stuurprogramma installeren op uw computer.

Voor macOS moeten geen stuurprogramma’s worden geïnstalleerd.

U kunt ook elke in de handel verkrijgbare of downloadbare spelersoftware gebruiken voor het afspelen van bestanden op uw computer.

Computer (systeemvereisten)

Besturingssysteem

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10

macOS 10.12, 10.13 of 10.14

USB

USB 2.0: USB hoge snelheid/USB audioklasse Ver. 2.0

Dit toestel werd door ons gecontroleerd aan de hand van de systeemvereisten, maar de werking van alle systemen zijn wordt niet gegarandeerd.

Het specifieke stuurprogramma installeren(alleen Windows-besturingssysteem)

Koppel de USB-kabel tussen uw PC en het toestel los.

Het stuurprogramma kan niet correct worden geïnstalleerd als uw computer via een USB-kabel is aangesloten op het toestel.

Als het toestel en uw computer zijn aangesloten via een USB-kabel en als de computer wordt ingeschakeld vóór de installatie, koppelt u de USB los en start u de computer opnieuw op.

Download het specifieke stuurprogramma van de sectie “Download” van de PMA-150H-pagina van de Denon-website op uw pc.
Pak het gedownloade bestand uit en dubbelklik op het exe-bestand.
Installeer het stuurprogramma.
Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.
Klik op “OK”.
Installer Denon Eng 1 win10
Het wizardmenu wordt weergegeven. Klik op “Next”.
Installer Denon Eng 2 win10
Lees de licentieovereenkomst voor de software en klik op “I accept the terms of the License Agreement”.
Klik op “Next”.
Installer Denon Eng 3 win10
Klik op “Install” in het dialoogvenster voor het starten van de installatie.

De installatie wordt gestart. Voer geen bewerking uit op de PC zolang de installatie niet is voltooid.

Installer Denon Eng 4 win10
Klik op “Next”.
Installer Denon Eng 5 win10
Klik op “Finish” nadat de installatie is voltooid.
Installer Denon Eng 6 win10
Klik op “Ja”.
Installer Denon Eng 7_win10
Terwijl het toestel is uitgeschakeld, sluit u het toestel en de PC aan via een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

Raadpleeg de sectie “Een PC of Mac aansluiten” om het juist uit te voeren. koppeling

Druk op AMP POWER Power Button .

Wanneer de voeding van het toestel wordt ingeschakeld, zoekt de PC het toestel en wordt automatisch een verbinding gemaakt.

Druk op de selectieknop voor de ingangsbron (USB-DAC) om de ingangsbron te schakelen naar “USB-DAC”.
Het geïnstalleerde stuurprogramma controleren.
Klik op de knop “Start” en klik op “Configuratiescherm” op de PC.

De lijst met de instellingen van het configuratiescherm verschijnen.

Klik op “Geluid”.

Het venster met het geluidsmenu wordt weergegeven.

Controleer of er een vinkje staat naast “Standaardapparaat” onder “PMA-150H” van het tabblad “Afspelen”.

Wanneer er een ander apparaat is aangevinkt, klikt u op “PMA-150H” en op “Als standaard instellen”.

De audio-uitgang controleren.

Voert een TEST-signaal uit vanaf de PC en controleert de audio-uitgang van de USB-DAC-functie.

Selecteer “PMA-150H” en klik op “Eigenschappen”.

Het venster Eigenschappen PMA-150H wordt weergegeven.

Windows setting 1 PMA150H win10
Klik op het tabblad “Geavanceerd”.
Selecteer de samplingfrequentie en de bitsnelheid die moet worden toegepast op de D/A-converter.

Het is aanbevolen “2-kanaals, 24-bits, 192000 Hz (Studiokwaliteit)” te selecteren (Windows 7).

Het is aanbevolen “2-kanaals, 32-bits, 192000 Hz (Studiokwaliteit)” te selecteren (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).

Klik op “Toepassen”.
Klik op “Testen”.

Controleer of de audio van dit toestel wordt uitgevoerd vanaf de PC.

Windows setting 2 win10

Het specifieke stuurprogramma moet op de PC worden geïnstalleerd voordat dit toestel wordt aangesloten op een PC. Het toestel kan niet correct worden gebruikt als het wordt aangesloten op de PC voordat het specifieke stuurprogramma is geïnstalleerd.

Spelersoftware dat het Audio Stream Input Output (ASIO)-stuurprogramma ondersteunt is vereist voor het afspelen van bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 352,8 kHz/384 kHz zonder downsampling. Controleer de software van uw speler alvorens bestanden af te spelen met het ASIO-stuurprogramma.

Het gebruik kan mislukken in sommige computerhardware- en softwareconfiguraties.

Raadpleeg de FAQ op www.denon.com als u problemen ondervindt met het afspelen van audio van uw computer via dit toestel. U kunt ook onze ondersteuningspagina’s voor uw audiospelertoepassing raadplegen.

Instellingen audio-apparaat (alleen macOS)

Terwijl het toestel is uitgeschakeld, sluit u het toestel en de Mac aan via een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

Raadpleeg de sectie “Een PC of Mac aansluiten” om het juist uit te voeren. koppeling

Druk op AMP POWER Power Button .
Druk op de selectieknop voor de ingangsbron (USB-DAC) om de ingangsbron te schakelen naar “USB-DAC”.
Verplaats de cursor naar “Ga” op het computerscherm en klik vervolgens op “Hulpprogramma’s”.

De lijst met hulpprogramma’s wordt weergegeven.

Dubbelklik op “Audio/MIDI-configuratie”.

Het venster “Audioapparaten” met het geluidsmenu wordt weergegeven.

Controleer of “Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer” is ingeschakeld in “PMA-150H”.

Als een ander apparaat is ingeschakeld, selecteert u deze, klikt u opnieuw op “PMA-150H” en selecteert u “Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer”.

MacOS setting 1 PMA150H
Selecteer het “PMA-150H”-formaat.

Het is normaal aanbevolen om het formaat in te stellen op “384000,0 Hz” en “2 kan., 32-bits geh. getal”.

MacOS setting 2 PMA150H
Stop Audio/MIDI-configuratie.

Weergave

Installeer de gewenste spelersoftware vooraf op uw computer.

Gebruik de USB DAC-poort op het achterpaneel om dit toestel aan te sluiten op een computer. koppeling

Druk op USB-DAC om de ingangsbron over te schakelen naar “USB-DAC”.

Start de weergave van de spelersoftware op de computer.

Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Ontkoppel Signaal” weergegeven.

“Niet ondersteund” wordt weergegeven wanneer wanneer audiosignalen die niet worden ondersteund door dit toestel, worden ingevoerd.

Specificaties van ondersteunde audioformaten

Voer bewerkingen uit op de computer, zoals afspelen en pauzeren. Op dat ogenblik kunt u geen bewerkingen uitvoeren met knoppen op dit toestel of de afstandsbediening.

Wanneer dit toestel dienst doet als een D/A-converter, wordt er geen geluid uitgevoerd vanaf de luidsprekers van de computer.

Als de computer wordt losgekoppeld van dit toestel terwijl de muziekweergavesoftware op de computer wordt uitgevoerd, kan de weergavesoftware vastlopen. Sluit de weergavesoftware altijd af voordat u de computer loskoppelt.

Wanneer een fout optreedt op de computer, moet u de USB-kabel loskoppelen en de computer opnieuw opstarten.

De samplingfrequentie van de muziekweergavesoftware en de samplingfrequentie die wordt weergegeven op dit toestel, kunnen verschillen.

Gebruik een kabel van maximaal 3 m lang voor het aansluiten op de computer.

naar boven