Weergave

Netwerkinstellingen opnieuw instellen

Als er geen netwerkinhoud afgespeeld kan worden of het toestel geen verbinding met netwerk kan maken, kan het herstarten van het toestel het probleem verbeteren. Wij adviseren het toestel opnieuw te starten voordat u de instellingen terugzet naar de standaardinstellingen. koppeling

Als de bewerkingen door het opnieuw starten van het toestel niet worden verbeterd, dient u de onderstaande stappen te volgen.

Netwerkinstellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Hoewel, het menu “Audio” instellingen worden niet opnieuw ingesteld.

Ope Net Resetting PMA150H
Druk op Power Button op het hoofdtoestel om de voeding in te schakelen.
Druk op Button Input Circle op het hoofdtoestel en kies “Internet Radio”, “Music Servers” of “USB Music”.
Raak BACK aan terwijl u de toets Power Button op dit toestel ten minste 3 seconden ingedrukt houdt wanneer het toestel is ingeschakeld.
Neem uw vingers van de twee knoppen wanneer “Even geduld...” verschijnt op het display.
“Klaar” wordt op het display getoond wanneer reset voltooid is.
OPMERKING

Schakel de stroom niet uit vooraleer de reset voltooid is.

naar boven