Afstandsbediening

Name RC1233 1

Signaalzender van de afstandsbediening

Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. koppeling

Toetsen voor ingangsbronselectie

Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren. koppeling

Systeemtoetsen

Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.

Kanaaltoetsen (CH +, –)

Hiermee selecteert u zenders uit de voorgeprogrammeerde lijst. koppeling

RANDOM-toets ( Icon RANDOM )

Schakelt willekeurig afspelen in/uit.

TONE-toets

De toon regelen. koppeling

FAVORITES ADD / CALL-toetsen

Hiermee kunt u inhoud onder “HEOS Favorieten” registreren en geregistreerde inhoud oproepen.

Name RC1233 2

De knop QUEUE

Dit geeft de wachtrij weer.

ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

Cursortoetsen ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Hiermee selecteert u items.

Afstemtoetsen (TUNE +, –)

Hiermee bedient u de tuner. koppeling

BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige item.

Cijfer- en lettertoetsen (0 – 9, +10)

Hiermee voert u letters of cijfers in het toestel in. koppeling

SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. koppeling

Name RC1233 3

Netspanningstoets (AMP POWER Power Button )

Hiermee schakelt u de voeding in/uit (stand-by). koppeling

Selectietoets afstandsbedieningsmodus
(REMOTE MODE AMP)

Hiermee schakelt u de afstandsbedieningsmodus naar dit apparaat.

REPEAT-toets ( Repeat )

Schakelt herhaald afspelen in/uit.

VOLUME-toetsen ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee past u het volume aan. koppeling

OPTION-toets

Dit geeft het optiemenu op het scherm weer.

Voor bepaalde ingangsbronnen wordt geen optiemenu weergegeven.

MUTE-toets ( Silent )

Dit dempt de uitgevoerde audio. koppeling

SETUP-toets

Het instellingsmenu wordt weergegeven op het display. koppeling

CLEAR-toets

Dit annuleert de instellingen.

Informatietoets (INFO)

Hiermee wordt de trackinformatie die wordt weergegeven op het display, schakelen tijdens de weergave.

DIMMER-toets

Past de helderheid aan van de display van het toestel. koppeling

Bediening CD-speler

Er kan een Denon CD-speler worden gebruikt.

Name RC1233 4

Aan/uit-knop (CD POWER Power Button )

Selectietoets afstandsbedieningsmodus
(REMOTE MODE CD)

Systeemtoetsen

Overslaan-toetsen ( Skip-Left , Skip-Right )

Play/pause-toets ( Triangle Right / Pause )

Stop-toets ( Square Black )

RANDOM-toets ( Icon RANDOM )

ENTER-toets

Cursorknoppen ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Cijfertoetsen (0 – 9, +10)

SLEEP-toets

PROGRAM-toets

REPEAT-toets ( Repeat )

MODE-toets

CLEAR-toets

Informatietoets (INFO)

DIMMER-toets

De afstandsbediening werkt mogelijk niet op sommige producten.

naar boven