Aansluiten en afspelen vanaf een digitaal apparaat (Coaxial/Optical 1/Optical 2)

Op afspelen voorbereiden.

Controleer de verbinding en sluit daarna de toestellen aan. (Een digitaal apparaat aansluitenkoppeling)

Druk op COAXIAL of OPTICAL om de ingangsbron te schakelen naar “Coaxial”, “Optical 1” of “Optical 2”.
Speel de component af die op dit toestel is aangesloten.

Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, wordt “Ontkoppel Signaal” weergegeven.

“Niet ondersteund” wordt weergegeven wanneer wanneer audiosignalen die niet worden ondersteund door dit toestel, worden ingevoerd.

Wanneer in het menu “TV-ingang” is ingesteld, schakelt dit toestel automatisch in als de op het toestel aangesloten TV wordt ingeschakeld en de ingangsbron schakelt naar “Optical 1”, “Optical 2” of “Coaxial”. koppeling

OPMERKING

Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital, DTS en AAC. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

Specificaties van ondersteunde audioformaten

naar boven