Odtwarzanie z obszaru Ulubione HEOS

Naciśnij przycisk FAVORITES CALL.

Zostanie wyświetlony komunikat “Ulubione HEOS”.

Użyj przycisków shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać treść, którą chcesz odtworzyć, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Odtwórz Teraz”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Możesz wybrać treść, którą chcesz odtworzyć z Ulubione HEOS naciskając 0–9 oraz +10.

powrót do góry