Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane na iPhone, iPod touch, iPad lub iTunes mogą zostać odtworzone z tego urządzenia poprzez sieć.

Po rozpoczęciu odtwarzania w technologii AirPlay źródło sygnału wejściowego zostanie przełączone na “AirPlay”.

Odtwarzanie AirPlay można zatrzymać, wybierając inne źródło wejściowe.

Informacje dotyczące posługiwania się iTunes podano również w funkcji Help dla iTunes.

Ekran może się różnić zależnie od wersji systemu operacyjnego oraz oprogramowania.

UWAGA

W trybie odtwarzania z użyciem funkcji AirPlay regulacja poziomu głośności odbywa się w urządzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes.
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy zmniejszyć poziom głośności w urządzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes, następnie dopasować go stosownie do potrzeb.

To urządzenie obsługuje funkcję AirPlay 2.

Synchronizacja wielu urządzeń/głośników kompatybilnych z AirPlay 2 w celu jednoczesnego odtwarzania.

To urządzenie obsługuje funkcję AirPlay 2 i wymaga systemu iOS 11.4 lub nowszego.

Pict Airplay RCDN10

powrót do góry