Mapa menu

W celu posługiwania się menu, zapoznaj się z informacjami na poniższych stronach.
Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Ustawiane pozycje

Szczegółowe pozycje

Opis

Strona

Audio

Ograniczenie głośności

Ustawienie maksymalnego poziomu głośności. Nie można zwiększyć głośności powyżej tego ustawienia.

Regulacja wzmacniacza słuchawek

Ustaw wzmocnienie wzmacniacza słuchawek. Ustawiając je zgodnie z impedancją słuchawek, można słuchać muzyki na słuchawkach z odpowiednią głośnością.

Optymalizacja głośników

Charakterystyka wyjściowa głośników zostanie zmieniona, a ustawienia skonfigurowane zgodnie z naszymi głośnikami SC-N10 (sprzedawane osobno).

Ustawiane pozycje

Szczegółowe pozycje

Opis/szczegółowe pozycje

Strona

Ogólne

Sygnał

Ustawia odtwarzanie z zegarem.

Zegar

Ustawia bieżącą godzinę.

Opcje zegara

Zegar jest wyświetlany przez cały czas.

Wejście TV

Ustaw to podczas odtwarzania dźwięku z telewizora na tym urządzeniu.

Kontrola na podczerwień

Przypisz operacje na tym urządzeniu do pilota zdalnego sterowania telewizora. Umożliwia to obsługę urządzenia za pomocą pilota do telewizora.

Autoodtwarzanie CD

Wybierz, czy po włożeniu płyta ma być automatycznie odtwarzana.

Język

Ustawia język wyświetlanego menu.

Automatyczny stan wstrzymania

Ustawia zasilanie w tryb oczekiwania, jeżeli na urządzeniu nie jest wykonywana żadna operacja.

Dane użytkowania

Pozwala włączyć lub wyłączyć opcję przesyłania do firmy Denon anonimowych danych dotyczących użytkowania urządzenia.

Oprogramowanie wbudowane

Ustawienie sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, wykonywania aktualizacji oprogramowania oraz wyświetlania powiadomień o aktualizacjach oraz uaktualnieniach.

 

Sprawdź aktualizacje

Auto-aktualizacja

Zezwól aktualizację

Info o ulepszeniu

Dodaj nową funkcję

Informacja

Wyświetla powiadomienia. Można też określić, czy należy wyświetlać powiadomienia w przypadku włączenia zasilania, czy też nie.

 

Powiadomienia

Sprawdź powiadomienia

Reset

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

Sieć

Informanje o sieci

Wyświetla różne informacje o sieci.

Wi-Fi

Funkcja odtwarzania z Wi-Fi może zostać zatrzymana w celu uniknięcia szumów, które mogą wpływać na jakość dźwięku.

Bluetooth

Wyłączenie funkcji Bluetooth powoduje osłabienie źródła zakłóceń, które wpływają na jakość dźwięku, umożliwiając podwyższenie jakości jego odtwarzania.

Kontrola sieci

Umożliwia ustawienie wł./wył. dla funkcji sieciowej, gdy urządzenie pracuje w trybie oczekiwania.

Skrócona nazwa

Edytuje nazwę wyświetlaną przez internet.

Połączenie

Wybierz czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.

 

Wi-Fi

Użyj funkcji bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) do łączenia się z siecią.

Autoskanowanie

Udostępnij ust. WiFi z urządz. iOS

WPS Router

Ręczny

Ethernet

Użyj kabla LAN do połączenia się z siecią.

Ustawienia

Służy do manualnych ustawień adresu IP.

DHCP

Adres IP∗1

Maska podsieci∗1

Bramka∗1

DNS∗1

Zapisz

Diagnostyka

Służy do sprawdzania połączenia sieciowego.

Połączenie fizyczne∗2

Dostęp routera

Dostęp do internetu

Wyświetlane, gdy ustawienie “DHCP” ma wartość “Wyłącz”.

Podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN wyświetlone będzie “Połączenie      Wi-Fi”.

Ustawiane pozycje

Szczegółowe pozycje

Opis

Strona

Konto HEOS

【Jeżeli użytkownik jest wylogowany z obszaru Konto HEOS】

Posiadam konto HEOS

Wybiera proces rejestracji.

Stwórz konto

Tworzy nowe Konto HEOS.

Przypomnij hasło

Jeżeli zapomniałeś hasła, otrzymasz wiadomość e-mail z wyjaśnieniem jak je odzyskać.

【Jeżeli użytkownik jest zalogowany w obszarze Konto HEOS】

Zalogowany jako

Służy do wyświetlania konta HEOS.

Zmiana lokalizacji

Wybiera lokalizację.

Zmiana hasła

Zmienia hasło do obszaru Konto HEOS.

Usuń konto

Usuwa Konto HEOS.

Wyloguj się

Wylogowuje z obszaru Konto HEOS.

Szybkie ustawienia

Umożliwia ustawienia sieciowe za pomocą okna w stylu Kreatora.
Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w oddzielnej publikacji pod tytułem “Skrócony podręcznik instalacji”.

Rysunek pilota

Ope Menu RC1222

powrót do góry