Korzystanie z wyłącznika czasowego

Użytkownik może włączyć funkcję automatycznego przełączania urządzenia w tryb spoczynku po upływie zadanego czasu. Jest to wygodne w przypadku korzystania z amplitunera przed udaniem się na spoczynek.

Naciśnij SLEEP podczas odtwarzania i wybierz czas ustawienia.

Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik Mark_SLEEP .

Wyłącznik czasowy może być ustawiony na maksymalnie 90 minut, z przyrostami 10 minut.

Po około 5 sekundach ustawienie zostaje wprowadzone, a wyświetlacz powraca do poprzedniego stanu.

Dla wyłączenia funkcji Sleep timer

Naciśnij przycisk SLEEP, aby ustawić “Sleep  Triangle Right  Wyłącz”.

Wskaźnik Mark_SLEEP na wyświetlaczu zgaśnie.

Ustawienie wyłącznika czasowego zostanie anulowane, gdy urządzenie przełączy się w tryb czuwania.

Aby sprawdzić pozostały czas, gdy wyłącznik czasowy jest aktywny, naciśnij przycisk SLEEP.

powrót do góry