Odtwarzanie wejścia cyfrowego

Rysunek pilota

Ope Digital IN RC1222
Przygotowanie do odtwarzania.

Sprawdź połączenie, następnie włącz urządzenia. Podłączanie urządzenia cyfrowegolink

Naciśnij pozycję OPTICAL IN, aby przełączyć źródło wejściowe na “Optical In 1” lub “Optical In 2”.
Odtwórz z urządzenia podłączonego do tego urządzenia.

Jeśli częstotliwość próbkowania nie może zostać wykryta, zostanie wyświetlone “Sygnał odblokowany”.

Komunikat “Nieobsługiwany” wyświetli się, gdy przesyłane są sygnały audio nieobsługiwane przez urządzenie.

Po ustawieniu “Wejście TV” w menu urządzenie to włącza się automatycznie, gdy telewizor podłączony do urządzenia jest włączony, a źródło sygnału przełącza się na “Optical In 1” lub “Optical In 2”. link

UWAGA

Nie należy podawać na wejście sygnałów innych niż PCM, takich jak Dolby Digital i DTS. Spowoduje to powstanie zakłóceń, które mogą uszkodzić głośniki.

Specyfikacje obsługiwanych formatów audio

powrót do góry