Odtwarzanie płyt z danymi

Ta część zawiera informacje na temat odtwarzania plików muzycznych zapisanych na płytach CD-R lub CD-RW.

Istnieje wiele serwisów internetowych, z których można pobierać pliki muzyczne w formacie MP3 lub WMA (Windows Media® Audio). Pliki muzyczne pobrane z tych serwisów po nagraniu na płytę CD-R lub CD-RW mogą być odtwarzane w tym urządzeniu.

Poniżej podane są rodzaje formatów audio obsługiwanych przez urządzenie wraz ze specyfikacją.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Specyfikacje obsługiwanych plikówlink.

MP3

WMA

Rysunek pilota

Ope Data CD RC1222
UWAGA

Nie można odtwarzać plików chronionych prawami autorskimi.

Zależnie od programu użytego do nagrania płyty oraz innych warunków, niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane lub wyświetlane.

“Windows Media” oraz “Windows” są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w USA oraz/lub innych krajach.

powrót do góry