Sprawdzanie bieżącej godziny

Należy dopilnować wcześniejszego ustawienia aktualnej godziny za pomocą “Zegar” w menu ustawień. link

Sprawdzanie bieżącej godziny przy włączonym zasilaniu

Naciśnij przycisk CLOCK.

Naciśnij go ponownie, a wyświetlacz powróci do stanu wyjściowego.

Sprawdzanie bieżącej godziny przy zasilaniu w trybie oczekiwania

Naciśnij przycisk CLOCK.

Bieżąca godzina zostanie wyświetlona na 30 sekund.

Godziny nie można ustawić w trybie oczekiwania. Najpierw należy włączyć zasilanie.

powrót do góry