De luidspreker herstellen naar de standaard fabriekswaarden

Oplossing

Raadpleeg blz.

Als u de standaardwaarden van het HEOS-apparaat herstelt, worden alle instellingen gewist en wordt de originele software die in de fabriek werd geïnstalleerd, hersteld.

Alle instellingen worden gewist en er wordt wellicht een downgrade van de software uitgevoerd.

Om uw HEOS-apparaat te herstellen naar de standaard fabriekswaarden, koppelt u de voedingskabel los van de achterkant van het HEOS-apparaat. Stop een kleine paperclip in het Resetknop-gat op de achterkant van het HEOS-apparaat, sluit het netsnoer opnieuw aan en houdt de Resetknop ingedrukt tot de LED vooraan oranje begint te knipperen.

* Bezoek HEOSbyDenon.com voor meer informatie

naar boven