Tworzenie pary stereofonicznej

Parę zgodnych głośników HEOS 3, HEOS 5 lub HEOS 7, które zostały zgrupowane razem (patrz powyżej), można zapisać jako trwałą parę stereofoniczną, gdzie jeden głośnik odtwarza tylko lewy kanał audio, a drugi odtwarza tylko prawy kanał audio. Sparowane głośniki pojawią się wtedy jako jeden pokój (z dwoma głośnikami odtwarzającymi muzykę) na liście pokoi.

Dotknij zakładki “Pomieszczenia”.
Utwórz grupę zawierającą TYLKO dwa zgodne głośniki (patrz Grupowanie pokojówlink).
Dotknij ikony ołówka pencil w celu uruchomienia trybu edycji.
Dotknij grupy dwóch zgodnych głośników, aby ją edytować.
Dotknij przełącznika pary stereofonicznej, aby sparować dwa głośniki.
Dotknij strzałki wstecz, aby powrócić do listy pokoi.
Dotknij ikony zaznaczenia check , aby opuścić tryb edycji.

Grupa dwóch zgodnych głośników pojawi się jako jeden pokój. W każdej chwili możesz zmienić nazwę sparowanego pomieszczenia stereofonicznego.

Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku, zmień ustawienie Orientacja głośników HEOS 3 na “Pionowy” przed włączeniem pary stereofonicznej.

powrót do góry