Konfigurowanie pierwszego zestawu HEOS HomeCinema

Po umieszczeniu zestawu HEOS HomeCinema w pokoju i pobraniu aplikacji HEOS, można przystąpić do konfigurowania zestawu HEOS HomeCinema i odtwarzania muzyki. Wystarczy wykonać kilka czynności, aby podłączyć głośnik do istniejącej sieci domowej:

NIE podłączaj przewodu Ethernet, jeśli zestaw HEOS HomeCinema będzie połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli głośnik ma być podłączony do sieci przewodowej, należy użyć do tego celu przewodu Ethernet i podłączyć głośnik do sieci lub routera.

Upewnij się, że urządzenie przenośne jest podłączone do sieci bezprzewodowej (tej samej, do której chcesz podłączyć głośniki).

Można to sprawdzić w menu Ustawienia - Wi-Fi urządzenia z systemem iOS lub Android.

UWAGA

Jeśli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona, trzeba podać hasło, aby się z nią połączyć.

Upewnij się, że masz pod ręką dostarczony przewód audio/podłączeniowy.
Uruchom aplikację HEOS na urządzeniu mobilnym.
Naciśnij przycisk “Ustaw teraz” w górnej części ekranu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć urządzenie HEOS HomeCinema do sieci bezprzewodowej i wybrać wejście w HEOS HomeCinema.

Ustawienia Wi-Fi z urządzenia mobilnego zostaną skopiowane do zestawu HEOS HomeCinema przy użyciu przewodu audio.

UWAGA

Jeżeli występują problemy z podłączeniem urządzenia HEOS, przejdź do rozdziału Rozwiązywanie problemów . link

powrót do góry