Tabel for status-LED

Drift af enhed

Beskrivelse

Handling for LED foran

Handling for LED bagpå

Fra

Ingen vekselstrøm eller dyb standby

(fra)

(fra)

Tilslut

Opstart

(blinker)

(fra)

Til

Med konfigureret klarfunktion og tilsluttet til dit netværk

(konstant)

(fra)

Ikke tilsluttet til dit netværk

(konstant)

(konstant)

Skift netværk

Tilslutter til dit netværk

(blinker)

(fra)

Opsætning

Ikke tilsluttet

(konstant)

(konstant)

Der blev trykket på knappen Tilslut

(blinker)

(blinker)

Kabelforbindelse er OK

(konstant)

(konstant)

Tilslutter til dit netværk

(blinker)

(fra)

Konfigureret og tilsluttet til dit netværk

(konstant)

(fra)

Fejl

(konstant)

(konstant)

Opdatering

Opdaterer

(blinker)

(blinker)

Genstarter

(blinker)

(fra)

Med konfigureret klarfunktion og tilsluttet til dit netværk

(konstant)

(fra)

Nulstil

Blød nulstilling - Ryd brugerindstillinger

(blinker hurtigt)

(konstant)

Hård nulstilling - Gendan fabriksindstillinger

(blinker)

(konstant)

Genstarter

(blinker)

(fra)

Klarfunktion ikke konfigureret

(konstant)

(konstant)

Fejl

Firmwarefejl

(blinker langsomt (udtones IKKE))

(fra)

Hardwarefejl

(blinker hurtigt)

(fra)

Netværksfejl

(konstant)

(konstant)

Skift af lydstyrke

 

(blinker hurtigt)

(fra)

Lydløs

 

(blinker langsomt)

(fra)

WPS

en WPS-session er aktiv

(blinker hurtigt)

(blinker hurtigt)

WPS tilsluttet

(konstant i 3 sek.)

(konstant)

Timeout i WPS

(konstant i 3 sek.)

(konstant)

Strømstyring

Netværks-standby

(konstant)

(fra)

Dyb standby

(fra)

(fra)

tilbage til toppen