Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Als de indicators onjuist zijn of wanneer het toestel niet bediend kan worden, kan het opnieuw starten van het toestel het probleem oplossen. Wij adviseren het toestel opnieuw te starten voordat u de instellingen terugzet naar de standaardinstellingen.koppeling

Als de bewerkingen door het opnieuw starten van het toestel niet worden verbeterd, dient u de onderstaande stappen te volgen.

Verschillende instellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Ope Resetting X85
Schakel de netspanning uit met Power Button .
Druk op Power Button terwijl u INFO en BACK tegelijk ingedrukt houdt.
Neem uw vingers van de twee knoppen wanneer “Initialized” verschijnt op het display.

Voordat u de instellingen terugzet naar de standaardinstellingen, dient u de “Opslaan en laden”-functie te selecteren in het menu om de details van diverse instellingen die op het toestel zijn geconfigureerd op te slaan en te herstellen.koppeling

naar boven