Verst. Toewijzen

Selecteer de gebruiksmethode van de eindversterker in overeenstemming met uw luidsprekersysteem.

Toewijsmodus

Selecteer de methode voor het gebruik van de stroomversterker.

U moet de gedetailleerde instellingen configureren voor de luidsprekerconfiguratie in overeenstemming met de geselecteerde modus. Selecteer Toewijsmodus voor het configureren van de overeenkomende gedetailleerde instellingen.

11.1ch:

Instelling die u moet gebruiken voor de 9-kanaals stroomversterker in dit toestel en een externe eindversterker die is aangesloten op PRE OUT voor het afspelen van maximaal 11.1-kanaals bronnen.

U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 11.1 kanalen voor MAIN ZONE.

9.1ch
(Standaard) :

Instellingen voor het toewijzen van alle stroomversterkers binnen dit toestel aan de MAIN ZONE voor het weergeven van maximaal 9.1-kanaalsbronnen.

U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 11.1 kanalen voor MAIN ZONE.

Luidsprekers voor het uitvoeren van audio, worden automatisch geschakeld voor het afspelen van maximaal 9.1-kanaalsbronnen in overeenstemming met het ingangssignaal en de geluidsmodus.

7.1ch + ZONE2:

Instelling voor het toewijzen van stroomversterkers in dit toestel voor ZONE2 naar 2-kanalen.

U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 9.1 kanalen voor MAIN ZONE.

Luidsprekers voor het uitvoeren van audio, worden automatisch geschakeld voor het afspelen van maximaal 7.1-kanaalsbronnen in overeenstemming met het ingangssignaal en de geluidsmodus.

7.1ch (Bi-Amp):

Instelling voor het toewijzen van stroomversterkers in dit toestel voor de bi-amp-verbinding van de luidspreker voor naar 2-kanalen.

U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 9.1 kanalen voor MAIN ZONE.

Luidsprekers voor het uitvoeren van audio, worden automatisch geschakeld voor het afspelen van maximaal 7.1-kanaalsbronnen in overeenstemming met het ingangssignaal en de geluidsmodus.

5.1ch (Bi-Amp) + ZONE2:

Instelling voor het toewijzen van stroomversterkers in dit toestel voor de bi-amp-verbinding van de luidspreker voor naar 2-kanalen.

Instelling voor het toewijzen van stroomversterkers in dit toestel voor ZONE2 naar 2-kanalen.

7.1ch + Front B:

Instellen voor het toewijzen van de stroomversterkers in dit toestel voor het aansluiten van de tweede set luidsprekers voor.

U kunt schakelen tussen de gewenste combinatie van de voorluidsprekers A en voorluidsprekers B.

Schakel de voorluidspreker met de instelling “Front luidsprekers”. koppeling

U kunt luidsprekers aansluiten voor maximaal 9.1 kanalen voor MAIN ZONE.

Luidsprekers voor het uitvoeren van audio, worden automatisch geschakeld voor het afspelen van maximaal 7.1-kanaalsbronnen in overeenstemming met het ingangssignaal en de geluidsmodus.

Voorversterker:

Alle luidsprekers worden aangesloten op een externe stroomversterker en dit toestel wordt gebruikt als een voorversterker.

Wanneer “Toewijsmodus” ingesteld is op “7.1ch + ZONE2”, “7.1ch (Bi-Amp)” of “7.1ch + Front B” in het menu, worden de toegewezen kanalen uitgevoerd vanaf de HEIGHT2 luidspreker-aansluitingen.

Wanneer Toewijsmodus ingesteld is op “5.1ch (Bi-Amp) + ZONE2” in het menu, worden de voor kanalen voor Bi-Amp aansluiting uitgevoerd vanaf de HEIGHT1 luidspreker-aansluitingen, en de ZONE2 kanalen worden uitgevoerd vanaf de HEIGHT2 luidspreker-aansluitingen.

Vloer

Selecteer de locatie van de vloerluidsprekers.

5-kan. & SB
(Standaard):

Deze lay-out combineert een surround achter luidspreker met de standaard 5-kanaals lay-out.

5-kan.:

Dit is een standaard 5-kanaals lay-out die voorluidsprekers, middenluidsprekers en surroundluidsprekers gebruikt.

Hoogte

Hoogteluidspr

Selecteer het aantal hoog-luidsprekers en plafondluidsprekers die zijn gebruikt in MAIN ZONE.

Geen:

Gebruikt geen hoog- en plafondluidsprekers.

2-kan.:

Gebruikt een set van (twee) hoog-luidsprekers op plafondluidsprekers.

4-kan.
(Standaard):

Gebruikt twee sets van (vier) hoog-luidsprekers op plafondluidsprekers.

Dolby luidspr

Selecteer het aantal Dolby Atmos Enabled-luidsprekers dat is gebruikt in MAIN ZONE.

Geen
(Standaard) :

Gebruikt geen Dolby Atmos Enabled-luidsprekers.

2-kan.:

Gebruikt een set van (twee) luidsprekers met Dolby Atmos Enabled.

4-kan.:

Gebruikt twee sets van (vier) Dolby Atmos Enabled-luidsprekers.

indeling

Selecteer de hoogte-, plafond- of Dolby Atmos Enabled-luidsprekerlocatie.

De lay-outs die kunnen worden geselecteerd, verschillen afhankelijk van de combinaties van “Toewijsmodus” en - “Vloer” in het menu. (Toewijsmoduskoppeling, Vloerkoppeling)

Instellingen

AUDIO OUT-aansluitingen

Hoogteluidspr

Dolby luidspr

OPMERKING

indeling

HEIGHT 1

HEIGHT 2

Geen

Geen

-

-

-

2-kan.

Geen

Front Height

Front Height

-

Top Front

Top Front

-

Top Middle

Top Middle

-

Top Rear

Top Rear

-

Rear Height

Rear Height

-

4-kan.

Geen

Flower Mark 1

Front Height & Top Middle

Front Height

Top Middle

Front Height & Top Rear

Front Height

Top Rear

Front Height & Rear Height

Front Height

Rear Height

Top Front & Top Rear (Standaard)

Top Front

Top Rear

Top Front & Rear Height

Top Front

Rear Height

Top Middle & Rear Height

Top Middle

Rear Height

Geen

2-kan.

Front Dolby

Front Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Back Dolby Flower Mark 2

Back Dolby

-

Dit kan worden geselecteerd wanneer “Toewijsmodus” is ingesteld op “11.1ch” of “9.1ch” in het menu.

Dit kan worden geselecteerd wanneer “Toewijsmodus” is ingesteld op “11.1ch” en “Vloer” is ingesteld op “5-kan. & SB” in het menu.

Instellingen

AUDIO OUT-aansluitingen

Hoogteluidspr

Dolby luidspr

OPMERKING

indeling

HEIGHT 1

HEIGHT 2

2-kan.

2-kan.

Flower Mark 1

Front Dolby & Top Rear

Front Dolby

Top Rear

Front Dolby & Rear Height

Front Dolby

Rear Height

Front Height & Surr. Dolby

Front Height

Surround Dolby

Front Height & Back Dolby Flower Mark 3

Front Height

Back Dolby

Top Front & Surr. Dolby

Top Front

Surround Dolby

Top Front & Back Dolby Flower Mark 3

Top Front

Back Dolby

Geen

4-kan.

Flower Mark 1

Front Dolby & Surr. Dolby

Front Dolby

Surround Dolby

Front Dolby & Back Dolby Flower Mark 3

Front Dolby

Back Dolby

Dit kan worden geselecteerd wanneer “Toewijsmodus” is ingesteld op “11.1ch” of “9.1ch” in het menu.

Dit kan worden geselecteerd wanneer “Toewijsmodus” is ingesteld op “11.1ch” en “Vloer” is ingesteld op “5-kan. & SB” in het menu.

Pre-out

Wanneer “Toewijsmodus” is ingesteld op “11.1ch”, selecteert u de PRE OUT-aansluiting voor de externe stroomversterker die wordt gebruikt in MAIN ZONE.

De PRE OUT-aansluitingen die kunnen worden geselecteerd, verschillen afhankelijk van de combinatie van de instellingen “Vloer” en “Hoogte” - “indeling” die in het menu zijn geconfigureerd.

Dit kan worden ingesteld wanneer “5-kan. & SB” is ingesteld voor “Vloer” in het menu en vier Hoog- en Dolby-luidsprekers in totaal worden gebruikt.

HEIGHT 2 Flower Mark
(Standaard):

De Hoog2-voorversterkersuitgangen links en rechts worden aangesloten op een externe versterker.

Front:

De voorversterkersuitgangen links en rechts van de voor-luidspreker worden aangesloten op een externe versterker.

De naam van de luidsprekers die wordt weergegeven, is ingesteld voor de HEIGHT 2-luidsprekeraansluitingen in de instelling “Hoogte” - “indeling” in het menu.

Aansl.config.weerg.

Dit toont u hoe u de luidsprekeraansluitingen en de PRE OUT-aansluitingen aansluit voor uw “Verst. Toewijzen”-instelling op het menuscherm.

naar boven