Netwerkinstellingen opnieuw instellen

Als er geen netwerkinhoud afgespeeld kan worden of het toestel geen verbinding met netwerk kan maken, kan het herstarten van het toestel het probleem verbeteren. Wij adviseren het toestel opnieuw te starten voordat u de instellingen terugzet naar de standaardinstellingen.koppeling

Als de bewerkingen door het opnieuw starten van het toestel niet worden verbeterd, dient u de onderstaande stappen te volgen.

Netwerkinstellingen worden opnieuw ingesteld naar de standaard fabriekswaarden. Geef de instellingen opnieuw op.

Hoewel, het menu “Verst.Toewijzen”, “Luidspr.config.” en “Video” instellingen worden niet opnieuw ingesteld.

Ope Reset2 X15
Druk op Power Button om het toestel aan te zetten.
Stel SOURCE SELECT in om “HEOS Music” te selecteren.
Houdt TUNER PRESET CH + en ZONE2 ON/OFF van het hoofdapparaat minstens 3 seconden samen ingedrukt.
Neem uw vingers van de twee knoppen wanneer “Network Reset...” verschijnt op het display.
“Completed” wordt op het display getoond wanneer reset voltooid is.

Voordat u de instellingen terugzet naar de standaardinstellingen, dient u de “Opslaan en laden”-functie te selecteren in het menu om de details van diverse instellingen die op het toestel zijn geconfigureerd op te slaan en te herstellen.koppeling

U kunt ook de netwerkinstellingen naar de fabrieksinstellingen herstellen met behulp van “Reset” - “Netwerkreset” in het menu.koppeling

OPMERKING

Schakel de stroom niet uit vooraleer de reset voltooid is.

naar boven