Probleemoplossing

Controleer eerst het volgende als er problemen optreden.

Zijn de aansluitingen juist ?
Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Werken de andere componenten naar behoren ?

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de in onderstaande tabel vermelde punten.

Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk een defect. Schakel onmiddellijk de spanning uit en neem contact op met de winkel van aankoop.

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

Dit toestel is in de stand-bymodus. Druk op de Power Button -toets op het toestel of op de toets CD POWER Power Button op de afstandsbediening.

De slaaptimer is ingesteld. Schakel de voeding opnieuw in.

De modus Auto stand-by is ingesteld. De modus Auto stand-by schakelt het toestel naar de stand-bymodus wanneer het toestel ongeveer 30 minuten niet worden gebruikt. Om de automatische modus Auto stand-by uit te schakelen, houdt u CD POWER  Power Button op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt wanneer de automatische stand-bymodus is ingeschakeld.

De LED knippert

Een circuit in het toestel is defect. Koppel de voeding los en neem contact op met het reparatiecentrum.

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.

Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°.

Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening.

Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de Icon Plus - en Icon Minus -markeringen.

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.

Er is geen geluid hoorbaar

Controleer de aansluitingen van alle apparaten.

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Controleer de functie en bediening van de functie van de versterker en pas indien nodig aan.

Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

Dit kan worden veroorzaakt door slechte opnameomstandigheden of de schijf zelf is mogelijk van slechte kwaliteit. Gebruik een goed opgenomen schijf.

Kan geen schijven afspelen

De schijf is vuil of heeft krassen. Reinig de schijf of plaats een andere schijf.

Schijven kunnen niet worden afgespeeld tenzij ze zijn voltooid. Gebruik een voltooide schijf.

Dit kan worden veroorzaakt door slechte opnameomstandigheden of de schijf zelf is mogelijk van slechte kwaliteit. Gebruik een goed opgenomen schijf.

De DATA CD-weergavefunctie van dit toestel ondersteunt alleen het afspelen van MP3- en WMA-bestanden.

De schijf is ondersteboven geladen.

Er is een schijf geladen die niet kan worden afgespeeld.

Bestandsnamen of labelgegevens worden niet correct weergegeven

Er worden tekens gebruikt die niet kunnen worden weergegeven. Dit is geen storing. Dit is geen defect. Tekens die dit toestel niet kan weergeven, worden vervangen door “_”.

naar boven