Probleemoplossing

Controleer eerst het volgende als er problemen optreden.

Zijn de aansluitingen juist ?
Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Werken de andere componenten naar behoren ?

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de in onderstaande tabel vermelde punten.

Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk een defect. Schakel onmiddellijk de spanning uit en neem contact op met de winkel van aankoop.

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

Dit toestel is in de stand-bymodus. Druk op de afstandsbediening op de Power Button -toets.

De modus Auto stand-by is ingesteld. De modus Auto stand-by schakelt het toestel naar de stand-bymodus wanneer het toestel ongeveer 30 minuten niet worden gebruikt.

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.

Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°.

Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening.

Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de Thread-Plus - en Tread-Minus -aanduidingen.

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.

Er verschijnt niets op het display van dit toestel

Druk op de DIMMER-toets en wijzig de instelling naar iets anders dan Uit.

Het display wordt uitgeschakeld wanneer de Pure Direct-modus is ingeschakeld.

Er is geen geluid hoorbaar

Controleer de aansluitingen van alle apparaten.

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Controleer de functie en bediening van de functie van de versterker en pas indien nodig aan.

De digitale audio-uitvoer stopt tijdens de weergave van de HD-laag van Super Audio CD’s, DSD-bestanden en bestanden met een bemonsteringsfrequentie van 32 kHz.

Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

Het geluid kan worden overgeslagen tijdens de weergave van een CD-R/CD-RW die een audiobron met hoge resolutie bevat.

Dit kan worden veroorzaakt door slechte opnameomstandigheden of de schijf zelf is mogelijk van slechte kwaliteit. Gebruik een goed opgenomen schijf.

Kan geen schijven afspelen

De schijf is vuil of heeft krassen. Reinig de schijf of plaats een andere schijf.

Schijven kunnen niet worden afgespeeld tenzij ze zijn voltooid. Gebruik een voltooide schijf.

Dit kan worden veroorzaakt door slechte opnameomstandigheden of de schijf zelf is mogelijk van slechte kwaliteit. Gebruik een goed opgenomen schijf.

De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.

“ No Disc” wordt weergegeven als de schijf ondersteboven is geladen of als er geen schijf is geladen.

“Unsupported” wordt weergegeven als een schijf wordt geladen die niet kan worden afgespeeld.

naar boven