Internetowa instrukcja obsługi
ODTWARZACZ CD
DCD-50