Informatie handelsmerk

Logo Bluetooth blue

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Logo Dolby Audio

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Logo DTS Digital Surround

Zie http://patents.dts.com voor DTS-patenten. Vervaardigd onder de licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, DTS in combinatie met het symbool, en Digital Surround zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Logo HDMI

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

naar boven