Tabel status-LED

De LED’s op het voorpaneel wijzigen om de huidige luidsprekerstatus aan te geven.

Luidsprekerstatus

LED-actie

Beschrijving

Modus Diepe stand-by

LED DH150-1

(uit)

Voeding is uit of de luidspreker is in de modus Diepe stand-by. koppeling

Snelstartmodus

LED DH150-2

(gedimd stabiel)

Luidspreker is in de Snelstartmodus. koppeling

Inschakelen

LED DH150-3

(knipperen)

De luidspreker start op of maakt verbinding met het netwerk.

LED DH150-4

(stabiel)

De luidspreker is verbonden met het netwerk.

LED DH150-5

(stabiel)

De luidspreker kan geen verbinding maken met het netwerk.
Probeer de luidspreker opnieuw te verbinden.

WPS

LED DH150-6

(snel knipperen)

De luidspreker maakt verbinding met het netwerk via WPS.

LED DH150-7

(stabiel gedurende 3 sec.)

De luidspreker is verbonden met het netwerk via WPS.

LED DH150-8

(stabiel gedurende 3 sec.)

Er is een time-out van de WPS opgetreden.

Bluetooth

LED DH150-9

(knippert twee keer)

De luidspreker is bezig met koppelen via Bluetooth.

LED DH150-10

(knippert één keer)

De luidspreker is gekoppeld via Bluetooth.

LED DH150-11

(stabiel gedurende 3 sec.)

Het koppelen van de luidspreker met het Bluetooth-apparaat is mislukt.
Probeer opnieuw te koppelen. koppeling

Volume-instelling

LED DH150-12

(snel knipperen)

Het volume wordt geregeld.

LED DH150-13

(langzaam knipperen)

De luidspreker wordt gedempt.

Firmware-update

LED DH150-14

(knipperen)

De firmware wordt bijgewerkt.

LED DH150-15

(langzaam knipperen (NIET vervagen))

Er is een firmwarefout.
Controleer uw gebruiksomgeving, start de app opnieuw op en probeer dan de firmware opnieuw bij te werken. koppeling

Fout

LED DH150-16

(stabiel)

Er is een instellingsfout opgetreden.
Controleer uw gebruiksomgeving en volg dan de correcte procedure om de instelling opnieuw te proberen. Als de fout zich opnieuw voordoet, herstelt u de fabrieksinstellingen en probeert de instelling opnieuw. koppeling

LED DH150-17

(snel knipperen)

Er is een hardwarefout.
Koppel het netsnoer los, wacht even en sluit het netsnoer opnieuw aan.

Resetten

LED DH150-18

(knipperen)

Fabrieksinstellingen zijn hersteld.

naar boven