Ingangen beheren

Als u componenten van een externe audiobron hebt aangesloten op de ingangen van een van uw HEOS-luidsprekers, kunt u de standaard ingangsnamen hernoemen om de eigenlijke bron te beschrijven of om alle niet-gebruikte ingangen te verbergen.

Selecteer het pictogram Instellingen setting in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu “Muziek” om het menu Instellingen weer te geven.
Selecteer “Muziekbronnen”.
Selecteer “Ingangen”.
Selecteer de luidspreker waarop u uw extern audiobronapparaat aansluit.

naar boven