Muziek afspelen vanaf de AUX-ingang

Sluit een audioapparaat aan met een 3,5 mm stereo audio-uitgang naar de AUX-ingang op uw luidspreker via de bijgeleverde 3,5 mm stereo audiokabel.

Wanneer een stereo audiokabel wordt aangesloten op AUX IN, schakelt de bron automatisch naar ingangen.

OPMERKING

Wanneer er een kabel wordt aangesloten op AUX IN, selecteert u “Ingangen” op het tabblad “Muziek”.

Start de weergave op het audio-apparaat.

Het geluid van het audio-apparaat kan direct op de geselecteerde luidspreker worden afgespeeld of kan worden gedigitaliseerd en via uw netwerk naar andere luidsprekers worden verzonden.

OPMERKING

De analoge uitgangssignalen van sommige bronnen kunnen behoorlijk sterk zijn. Als het ingangsvolume van het bronapparaat hoog is gezet, zouden de ingangen van het HEOS-apparaat overbelast kunnen raken.
Dit zal vermoedelijk geen schade veroorzaken, maar kan tot een vervormd geluid leiden. Stel in eerste instantie het volume van de bron in op een gemiddeld of laag niveau en zet het daarna desgewenst hoger. Als u vervorming hoort, draait u de volumeregeling van het apparaat omlaag.

naar boven