Tabela diody LED stanu

[Przykład] HEOS 5

Obsługa urządzenia

Opis

Stan przedniej diody LED

Stan tylnej diody LED

Wyłączony

Brak zasilania sieciowego lub głęboki tryb czuwania

(wyłączona)

(wyłączona)

Podłączenie

Uruchamianie

(miga)

(wyłączona)

Włączony

Gotowość — skonfigurowany i połączony z siecią

(świeci stale)

(wyłączona)

Brak połączenia z siecią

(świeci stale)

(świeci stale)

Zmiana sieci

Łączenie z siecią

(miga)

(wyłączona)

Ustawienia

Brak połączenia

(świeci stale)

(świeci stale)

Naciśnięto przycisk łączenia

(miga)

(miga)

Połączenie przewodowe jest OK

(świeci stale)

(świeci stale)

Łączenie z siecią

(miga)

(wyłączona)

Skonfigurowany i połączony z siecią

(świeci stale)

(wyłączona)

Błąd

(świeci stale)

(świeci stale)

Aktualizacja

Trwa aktualizacja

(miga)

(miga)

Ponowne uruchamianie

(miga)

(wyłączona)

Gotowość — skonfigurowany i połączony z siecią

(świeci stale)

(wyłączona)

Zerowanie

Miękkie zerowanie — kasowanie ustawień użytkownika

(szybko miga)

(świeci stale)

Twarde zerowanie — przywracanie ustawień fabrycznych

(miga)

(świeci stale)

Ponowne uruchamianie

(miga)

(wyłączona)

Gotowość — nie jest skonfigurowany

(świeci stale)

(świeci stale)

Błędy

Błąd oprogramowania firmware

(miga powoli (nie jest PRZYGASZONA))

(wyłączona)

Błąd sprzętu

(szybko miga)

(wyłączona)

Błąd sieci

(świeci stale)

(świeci stale)

Zmiana głośności

 

(szybko miga)

(wyłączona)

Wyciszenie

 

(powoli miga)

(wyłączona)

WPS

Aktywna sesja WPS

(szybko miga)

(szybko miga)

Połączenie WPS

(świeci stale przez 3 sekundy)

(świeci stale)

Przekroczenie limitu czasu WPS

(świeci stale przez 3 sekundy)

(świeci stale)

Zarządzanie zasilaniem

Tryb szybkiego uruchamiania

(świeci stale przyciemniona)

(wyłączona)

Tryb głębokiego czuwania

(wyłączona)

(wyłączona)

Bluetooth

Parowanie Bluetooth jest aktywne

(miga dwa razy)

(miga dwa razy)

Połączony (brak sieci)

(miga jeden raz)

(wyłączona)

Parowanie Bluetooth nie powiodło się

(świeci przez 3 s)

(świeci przez 3 s)

powrót do góry