Ingangen beheren

Als u componenten van de externe audiobron (zoals CD-spelers, draagbare muziekspelers, kabeldozen enz.) hebt aangesloten op de AUX-ingangen van een van uw HEOS-apparaten, kunt u de standaard ingangsnamen hernoemen om de eigenlijke bron te beschrijven of om alle ingangen die niet worden gebruikt, te verbergen.

Selecteer het pictogram Instellingen setting in de linkerbovenhoek van het hoofdmenu “Muziek” om het menu Instellingen weer te geven.
Selecteer “Muziekbronnen”.
Selecteer “Ingangen”.
Selecteer de HEOS-apparaten waarop u uw extern audiobronapparaat aansluit.

naar boven