Informatie handelsmerk

Logo Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Logo_Acrobat Reader

Adobe, het Adobe-logo en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

naar boven